MÜŞTERİ HİZMETLERİ

0 332 345 17 37

Genel Bilgiler


Isı kaybı ve ısı yalıtımı nasıl gerçekleşir?

Isı transferi; iki ortam arasında sıcaklık farkı olduğunda ısı transferi sıcak ortamdan soğuk ortama doğru gerçekleşir.

Kış aylarında ısı transferi yapını iç yüzeyinden (bina içi), dış yüzeyine(bina dışı) doğru gerçekleşir.

Isı iletkenlik katsayısı: Bir malzemenin W.m/m2.K;=Birim yüzey alanına uygulanan ısının ısı transferi sabit ısı iletim değerini ifade eder. Isı iletkenlik katsayısı küçüldükçe malzemenin ısı yalıtım özelliği artar. Isı yalıtım özelliği arttıkça yapının enerji tasarrufu artar.

Doğru yapılan ısı yalıtım uygulaması ile %50 yakıt tasarrufu sağlanır.

Binaya yapılan ısı yalıtımı yakıt giderinden elde edilen tasarrufla, 3-4 yılda kendini amorti etmektedir.


Isı yalıtımlı binaların avantajları

 • Duvar, tavan ve ara kesitlerde yoğuşma, ıslanma ve küflenme gibi sorunlar önlenir.
 • Sıva, boya dökülmeleri, kabarmalar ve bina içinde rutubetli hava oluşumu engellenir.
 • Isı yalıtımsız binaya göre, daha az kapasiteli ısıtma ve soğutma cihazına ihtiyaç duyulur.
 • Binanın dış kabuğunda ve yapı elemanlarında ısısal değişimler ve ısı şokları nedeniyle oluşan gerilmeleri ve bunun sonucunda binada oluşabilecek tahribatlar engellenir.
 • Isı yalıtımlı binalarda daha az yakıt kullanılacağı için hava kirliliği önemli oranda azalır ve çevreye katkı sağlanır.
 • Kaliteli ve doğru uygulanmış ısı yalıtım materyali binayı tamamen örttüğü zaman konforlu, ekonomik, temiz bir yaşam başlar

Uyarılar

 • Pakboard Xps 75 ºC ortam ve yüzey sıcaklıklarına kadar normal fiziksel özelliklerini muhafaza eder. Bu nedenle 75 ºC üstündeki sıcaklıklarda kesinlikle kullanılmaz.
 • Pakboard Xps ısı yalıtım levhaları ile temas halinde olacak yapı malzemeleri ve diğer malzemeler hiçbir şekilde solvent içermemelidir. Levhaların solventle temas ettirilmesi sakıncalıdır.
 • Pakboard Xps levhalarının depolanması, uygulanması ve taşınması anında kesinlikle alevden ve kıvılcım üretici ortamlardan korunması gerekir.
 • Pakboard Xps ısı yalıtım levhaları, temiz havalandırılan bir ortamda ve düz bir döşeme üzerinde yatay olarak depolanmalıdır.
 • Levhanın açıkta depolanması durumundaysa, uygulama alanında uzun süre güneşe ve suya maruz kalacaklarsa, Pakboard Xps levhalarının açık renk bir örtü ile korunması gerekir. Koyu renk ve şeffaf örtüler, levhalar üzerinde büyük miktarda ısı geçireceğinden, kullanımı yanlış ve uygunsuzdur.
 • Proje aşamasında detaylar, projenin özelliklerine göre gözden geçirilmeli, ilgili yönetmelik ve standartlara uyulmalı. Pakboard Xps ile kullanılacak diğer malzemelerin imalatçı teknik dökümanları dikkate alınmalıdır.

Bir ısı yalıtım malzemesi seçerken ne tür nitelikler aranmalıdır?

 • Bünyesne su almamalıdır(su ısıyı iyi iletr ve izolasyon özelliğini yok eder).
 • Optimum (ideal) buhar difüzyon direnci olmalıdır.
 • Yoğunluğu binada uygulanacağı yerin şartlarına uygun düzeyde olmalıdır.
 • Isı izolasyon etkisi çok güçlü ve bina ömrü boyunca sürekli olmalıdır.
 • Mekanik yük ve darbelere karşı yüksek mukavemete sahip olmalıdır.
 • Teras çatı uygulamalarında, su izolasyonu ısısal şokların tahribinden korunmalıdır.
 • Tüm uygulamalar bina fizgne uygun olmalıdır.
 • Isı yalıtım malzemesi kalınlıgı, iklim bölgesinin sıcaklık şartlarına göre seçilmelidir.
 • Ideal buhar dizfüzyon direncine sahip olmalıdır (bir ısı yalıtım malzemesi yoğuşmaya sebep olmayacak kadar buhar direnci göstermeli, ama binaya nefes aldıracak kadar da buharı geçirebilmelidir).

Pakboard'un özellik ve üstünlükleri nelerdir?

 • Ozon etkisi yoktur.
 • Lila rengindedir.
 • Bünyesinde su ve nem tutmaz, ısı yalıtımını kaybetmez.
 • Mekanik mukavemet oldukça yüksektir (min. 200 kPa).
 • Ezilmez, ufalanmaz, kalınlık kaybetmez.
 • Yüksek yogunlukludur. (24-37 kg/m3)
 • Buhar difüzyon direnç ideal düzeydedir.
 • Isı yalıtım etkisi bina ömrü boyuncadır.
 • Boyutsal olarak stabildir.
 • İşçiliği çok basittir, hızlıdır ve zaman kazandırır.
 • E-yangın sınıfında üretilmiştir ve yanmaya dirençlidir.
 • Kenarları binilidir ve ısı köprülerini önler.
 • Teraslarda, detay bazında diğer tür ısı izolasyonlarına göre daha ekonomiktir.
 • Binada kullanılacağı yere en uygun yoğunluk, en uygun yüzey özellikler ve en uygun levha ölçülerinde üretilmiştir.
 • Uygulama detayları bina fiziğine uygundur.
 • Terasta su izolasyonunu, ısısal gerilimlerin tahribinden korur.

Pakboard Xps ısı yalıtımının kullanım yerleri

 • Teraslar
 • Kırma çatılar (çatı altı döşemeleri, mertek arası, mertek altı, çatı tahtası üstüne)
 • Mantolama (duvar dış yüzeyinde)
 • Söve, kartonpiyer
 • Duvara içten yalıtım
 • Sandviç panel
 • Tavan yalıtımı
 • Döşemeler
 • Temel izolasyon
 • Kolon, kirifl, çıkmaltı, ısı köprüleri
 • Soğuk depolar
 • Alttan ısıtma
 • Tavuk çiftlikleri
 • Mantar çiftlikleri
 • Soğuk hava kamyonları