MÜŞTERİ HİZMETLERİ

0 332 345 17 37

Tamirart W


TAMİRART W
Beyaz Tamir Harcı

Ürün Tanımı
Boya öncesi düzgün, pürüzsüz yüzey oluşturulmasını sağlayan, çimento esaslı, polimer takviyeli dolgu ve tamir harcıdır.

Uygulama Alanları
> Brüt beton, prefabrik beton, gaz beton, briket, tuğla gibi yüzeylerde ince çatlakların doldurulmasında ve boya öncesi düzgün, pürüzsüz yüzey oluşturulmasında, 
> Yapılardaki restorasyon çalışmalarında, 
> Duvar ve tavanlarda, sıva tamiratında, 
> Dökülmüş, oyulmuş, kırılmış, kopmuş yüzeylerin 1-5 mm‘ye kadar onarılması ve sıva tamiratları için kullanımı uygundur.

Özellikleri
> Yüksek yapışma gücüne sahiptir. 
> Pürüzsüz, düzgün ve sağlam yüzey oluşturur. 
> Beyaz renkte olması sebebiyle kolay boyanabilir. 
> Donma-çözünme çevrimine dayanıklıdır. 
> 1-5 mm kalınlığa kadar uygulanabilir. 
> Kolay uygulanır.

Teknik Özellikleri
(23°C ve %50 Bağıl Nem) 

Genel Bilgiler 
Görünüm: Beyaz renkli toz 
Raf Ömrü: Açılmamış ambalajında kuru ortamda 12 ay 

Uygulama Bilgileri 
Uygulama Sıcaklığı: (+5°C) - (+35°C) 
Karışım Oranı: 6,0 - 7,0 lt su / 20 kg toz 
Kap Ömrü: Min. 1 saat 
Uygulama Kalınlığı: Max. 5 mm (tek katta) 
Tüketim (Ortalama): 1,26 kg/m² (1mm kalınlık için) 
Kullanıma Alma Süresi: 24 saat 

Performans Bilgileri 
Basma Mukavemeti (EN 12808-3): ≥ 10,0 N/mm²(28 gün) 
Eğilme Mukavemeti (EN 12808-3): ≥ 2,5 N/mm² 
Betona Yapışma Mukavemeti (EN 1542): ≥ 0,8 N/mm² 
Sıcaklık Dayanımı: (-30°C) - (+80°C) 
Tehlikeli Maddeler: Uygundur 
Yangına Tepki: (EN 13501-1) A1

Uygulama Talimatı
> Yüzeyin kürünü almış ve sağlam olmasına dikkat edilmelidir. 
> Yüzey, yapışmayı önleyecek kalıntılardan arındırılmalıdır. 
> Uygulama öncesinde, yüzey nemlendirilmeli ya da daha iyi sonuç almak için KALEKİM ASTAR veya KALEKİM DOLGULU ASTAR ile astarlanmalıdır. 
> 20 kg TAMİRART W 6 - 7 lt su üzerine yavaşça boşaltılmalı ve homojen bir karışım elde edilinceye kadar karıştırılmalıdır. Karışım düşük devirli mikser ile yapılmalıdır. Uygulama talimatında belirtilmeyen herhangi bir katkı katılmamalıdır. 
> Hazırlanan harç, olgunlaşması için 5-10 dakika dinlendirilmelidir. Uygulamaya başlamadan önce 1-2 dakika tekrar karıştırılmalıdır. 
> Harç çelik mala ile zemindeki kopuk, çatlak, kırık bölgelere basınç uygulayarak doldurulmalı ve yüzeyde 5 mm’ yi geçmeyecek şekilde eşit kalınlıkta bırakılmalıdır. 
> Yüzey nemli sünger ile perdahlanmalıdır. 
> Uygulama sonrası, yüzey 24 saat boyunca belli aralıklarla nemlendirilmelidir. İdeal hava şartlarında ve normal emiciliğe sahip bir yüzeyde seramik kaplama öncesi yaklaşık 6 saat beklenmesi gerekirken, yaz aylarında yapılan uygulamalarda bu süre kısalıp, kış aylarında uzayabilir. 
> Hazırlanan harç, 25 dakika içerisinde tüketilmelidir. Yüksek sıcaklık, düşük nem, rüzgar gibi hava koşulları bu süreyi kısaltabilir. 
> Kaptaki kullanım süresi geçmiş veya kabuklaşmış harç atılmalıdır. 
> Uygulamadan sonra eller ve uygulama aletleri bol su ile yıkanmalıdır.

Uyarılar
> Çimento esaslı olduğundan tozunu solumayınız, cilde ve göze temas ettirmeyiniz. Daha ayrıntılı bilgi için Güvenlik Bilgi Formuna başvurunuz. 
> Belirtilen tüketim miktarı genel bir bilgidir. Uygulama koşulları ve yüzey özelliklerine bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Depolama
> Kraft torbalı ürünü, en fazla 10 kat istifle kuru ortamda depolanmalıdır.

Ambalaj
> 20 kg kraft torba.

Kalite Belgeleri
TS EN 1504 – 3 / R1 sınıfına uygun 
Yapısal olmayan Tamir Harcı’dır. 
Bayındırlık Poz. No. 04.613/3b